TA LAPPEN PÅ BIL MED HENGER

Klasse BE

KLASSE BE

Personbil klasse B med tilhenger BE

Klasse BE gir deg førerrett til å

  • Trekke tilhengervekt med større tillat totalvekt enn 750 kg.
  • Kjøre bil og henger inntil 7 000 kg

Merk deg at hengeren kan høyst være 3 500 kg. Du må være minst 18 år gammel og ha førerkort klasse B.
I denne klassen må man i tillegg bestå en praktisk førerprøve ved en av vegvesenets trafikkstasjoner for å få førerrett.

* Bil og tilhenger med tillatt totalvekt 7 000 kg
* Trinn 2 Trinnvurdering ( 45 min )
* Trinn 3 Trinnvurdering (45 min )
* Sikkerhetskurs på veg ( 135 min )
* Lastesikringskurskurs ( 90 min)
* Førerprøve

Priser klasse BE

Informasjon om priser

Har du avtalt time med din trafikklærer, men ikke kan komme, må timen avbestilles skriftlig( sms/epost) SENEST innen kl. 12.00 siste virkedag i forveien . Avbestilling av obligatorisk opplæring og kurs må gjøres innen kl. 12.00 SENEST 3 virkedager før. Avtalt time/kurs som ikke benyttes eller timer/kurs som er avbestilt for sent må betales i sin helhet.

Lærer og elev har en gjensidig venteplikt på 15 minutter. Er læreren forsinket vil eleven ha til gode den tiden som tilsvarer forsinkelsen. Er eleven forsinket vil dette bli trukket fra timen.

Priser klasse BEOblKr
Kjøretime Kl BE820
Trinnvurderingstime Kl BEJa820
Lastsikringskurs Kl BEJa1.000
Sikkerhetskurs veiJa3.000
Førerprøve Kl BE Oslo3.200
Offentlige gebyrer (betales på trafikkstasjonen)
Førerprøve Kl BE/betaling på nett1.080

Har du avtalt time med din trafikklærer, men ikke kan komme, må timen avbestilles skriftlig( sms/epost) SENEST innen kl. 12.00 siste virkedag i forveien . Avbestilling av obligatorisk opplæring og kurs må gjøres innen kl. 12.00 SENEST 3 virkedager før. Avtalt time/kurs som ikke benyttes eller timer/kurs som er avbestilt for sent må betales i sin helhet.

Lærer og elev har en gjensidig venteplikt på 15 minutter. Er læreren forsinket vil eleven ha til gode den tiden som tilsvarer forsinkelsen. Er eleven forsinket vil dette bli trukket fra timen.

Offentlige gebyrer Pris
Førerprøve Kl BE/betaling på nett1.000
PAKKE klasse BE Kr
Lastsikringskurs
Trinnvurderingstimer
Sikkerhetskurs på vei
Førerprøve Oslo
Pris8.840

Priser klasse B96

Informasjon om priser

Har du avtalt time med din trafikklærer, men ikke kan komme, må timen avbestilles skriftlig( sms/epost) SENEST innen kl. 12.00 siste virkedag i forveien . Avbestilling av obligatorisk opplæring og kurs må gjøres innen kl. 12.00 SENEST 3 virkedager før. Avtalt time/kurs som ikke benyttes eller timer/kurs som er avbestilt for sent må betales i sin helhet.

Lærer og elev har en gjensidig venteplikt på 15 minutter. Er læreren forsinket vil eleven ha til gode den tiden som tilsvarer forsinkelsen. Er eleven forsinket vil dette bli trukket fra timen.

Priser klasse B96OblKr
Kjøretime Kl B96820
Trinnvurderingstime Kl B96Ja820
Lastsikringskurs Kl B96Ja1.000
Sikkerhetskurs veiJa3.000

Har du avtalt time med din trafikklærer, men ikke kan komme, må timen avbestilles skriftlig( sms/epost) SENEST innen kl. 12.00 siste virkedag i forveien . Avbestilling av obligatorisk opplæring og kurs må gjøres innen kl. 12.00 SENEST 3 virkedager før. Avtalt time/kurs som ikke benyttes eller timer/kurs som er avbestilt for sent må betales i sin helhet.

Lærer og elev har en gjensidig venteplikt på 15 minutter. Er læreren forsinket vil eleven ha til gode den tiden som tilsvarer forsinkelsen. Er eleven forsinket vil dette bli trukket fra timen.

KLASSE B96

Personbil klasse B med tilhenger B96

Personbil klasse B med tilhenger B96

Dersom du skal trekke en liten henger, for eksempel en hestehenger eller båthenger, med personbil, passer nok klasse B96 for deg. Med dette førerkortet kan du kjøre bil og tilhenger inntil 4250 kg totalvekt, i henhold til hva som står i bilen og tilhengerens vognkort. Klasse B96 kan trekke det samme som klasse B, men i tillegg tilhengervekt over 750 kg. Den samlede vogntogvekten kan her ikke overstige 4250 kg.
  • Trekke tilhengervekt med større tillat totalvekt enn 750 kg.
  • Kjøre bil og henger inntil 4 250 kg

Det kreves ingen førerprøve for denne klassen. Når gjennomført opplæring er registrert hos statens vegvesen kan nytt førerkort hentes på en av vegvesenets trafikkstasjoner.

KOMMENDE KURS

Sjekk ut pakkeprisen kr. 8.840,-

Ta kontakt for tilpasset opplegg!