Klasse B

PERSONBIL- UNDERVISNINGEN  KL B MANUELL / AUTOMAT

Trinnvis opplæring Opplæringen gjennomføres i 4 trinn (Dette gjelder all kjøreopplæring) Målene for trinn 1-3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Innholdet i hvert trinn forutsettes videreført i neste trinn. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Målene for trinn 1-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven.

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

1. 10 timer teori, 3 samlinger
2. 4 timer førstehjelp, 1 samling
3. 3 timer mørkekjøring, 1 samling

Når du har gjennomført trafikalt grunnkurs og mottatt grunnkursbeviset fra Statens vegvesen, kan du starte din øvelseskjøring. 

På vei mot oppkjøring må du gjennomgå trinnene 2, 3 og 4 i tilegg.

I tillegg er det fint om du har mulighet til å øvelseskjøre hjemme. Vi anbefaler foreldre evt. annen ledsager om å være med på kjøretimer, hvis man er usikker på hvordan man gjennomfører privat øvelseskjøring.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøykompetanse

Kjøreteknisk trening, kjøretimer etter individuellt behov.

1 veiledningstime er obligatorisk.

Hensikten er at eleven skal lære å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, også rygging og sikkerhetskontroll. Teoripensumet som følger dette trinnet er gjennomgått på teorikurset.

Trinn 3 - Trafikal kjørekompetanse

Hensikten er at eleven skal beherske kjøring i variert trafikk. Timeantallet vil være individuellt.

Teoripensumet vil være gjennomgått på teorikurset. Den obligatoriske delen på Trinn 3 er gjennomføring av Sikkerhetskkurs på bane og 1 veiledningstime.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

13 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg.

2 timer innledende teori.

5 timer landevegskjøring og forbikjøring.

1 time teori + 3 timer praktisk kjøring i variert miljø.

2 timer refleksjon og oppsummering.

Obligatorisk:

1 veiledningstime trinn 2.

1 veiledningstime trinn 3.

Sikkerhetskurs på bane og Sikkerhetskurs på veg.

Teoriprøven og praktisk førerprøve

Eleven har nådd målene når han/hun behersker kunnskapene og ferdighetene på alle tre trinnene i opplæringsmodellen. Det er tillatt med privat øvingskjøring med ledsager utenom de to obligatoriske sikkerhetskursene på bane og veg. Vi anbefaler at trafikkskolen oppfordrer eleven til å ta med ledsageren på kjøretime og få ledsagerveiledning. Da blir det lettere å samordne den private øvingskjøringen med opplæringen ved trafikkskolen.


Opplæringsmodellene

Statens vegvesen har mer nyttig informasjon om de ulike trinnene. Se den aktuelle klassen under fanen Førerkort > Krav til føreropplæring