Klasse BE

PERSONBIL MED HENGER: BE - B96 

 

Trinn 2

Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse.

2.2 Til og frakopling av tilhenger.

2.2 Svinging og kjøring i varriert terreng.

2.3 Rygging.

2.4 Obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3

Trafikalt opplæring.

3.1 Systematisk og automatisesrt informasjonshenting.

3.2 Effektiv og sikker kjøretøybehandling.

3.3 Snuing og bruk av hjelpemann.

3.4 Samhandling og økonomisk og miljøvennlig kjøring.

3.5 Obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4

Avsluttende opplæring. Lastsikringskurs.

4.1 Kurs i sikring og merking av last. Totalt 2 timer.

4.1.1 Årsaker og konsekvenser av mangelfull sikring av last.

4.1.2 Regelverkets krav.

4.1.3 Behov for sikring og valg av sikringsmetode og utstyr.

4.1.4 Spesielle faremomenter.

4.1.5 Øving i lastsikring.

4.1.5 a Sikring og merking av lang last på en tilhenger.

4.1.5 b Sikring og plassering av kolli tilsvarende pallekasse ca. 1m3.

4.1.5 c Sikring og plassering av annen last f.eks. storsekk, rundballe og lignende.

4.1.6 Kontroll og vedlikehold av lastsikringsutstyr.

Trinn 4.2

Sikkerhetskurs på vei - B kode 96 og BE ( Nytt fra 19/1-13 ) Eleven skal;

1. Planlegge kjøreruta.

2. Forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø.

3. Utvikle sin kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatning av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass, måte å snu på og økonomisk kjøring.

4. Kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse, vurdere sin egen dyktighet til å kjøre bil med tilhenger og se muligheter for forbedringer.

Obligatorisk

B-96: Veil. time trinn 2 , 3 , lastsikringskurs og trinn 4 sikkerhetskurs på vei
(Totalvekt inntil 4250 kg)

BE: Veil. time trinn 2 og 3, Lastsikringskurs om du ikke har C eller C1, trinn 4 sikkerhetskurs på vei og praktisk prøve på biltilsynet.
(Totalvekt inntil 7500 kg)
I tillegg kommer gebyrene på trafikkstasjonen.