SITUASJONEN RUNDT BESTILLING AV FØRERPRØVER

 
Ventetid på førerprøver

Vi har den siste tiden fått mange henvendelser angående bestilling av førerprøver og vi vet at mange av dere, både elever og foreldre, er frustrerte over lang ventetid.
Det er derfor viktig for oss å informere om følgende:
 
Det er Statens vegvesen som forvalter førerprøver, og som er ansvarlige for kapasiteten på dette.
 
Trafikkskolene har blitt pålagt å bestille førerprøver for elevene, men det er viktig for oss å formidle at dette går gjennom vegvesenet sine systemer, ikke våre egne. Systemet er laget slik at det er tilfeldig om en bestilling av førerprøver går igjennom, da førerprøvene ikke blir reservert umiddelbart. Slik blir også fordelingen av antall førerprøver til hver trafikkskole tilfeldig og uforutsigbar.
Det blir lagt ut førerprøver kun en gang i uken., noen uker ikke i det hele tatt! Vi har dessverre ingen styringsrett over vegvesenets system, og kan bare forsøke å bestille førerprøver når vegvesenet velger å gjøre de tilgjengelig.
 
Dette har blitt påklaget gjentatte ganger til Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, og det er tatt opp i media, foreløpig uten at det har gitt noen løsning.
Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage at ventetiden er lang, og anbefaler de berørte å kontakte vegvesenet ved spørsmål om deres system.
 
Vi takker for forståelsen!Siste fra Facebook

Les mer

Les mer

Gratulerer med lappen i dag (Sisi) Suzanne Sumbundu

Les mer

Ikke alltid folk og biler som er i veien

Les mer