Priser

Personbil / B

Prisliste 01.02.2019 Obligatorisk Pris
Trafikalt grunnkurs u/mørkedemonstrasjon
Trafikalt grunnkurs m/ mørkedemonstrasjon
JaKr.
Kr.
1 150
2 670
 
MørkedemonstrasjonJaKr.1 520
Kjøretime Kr.650
Kjøretime etter kl. 16.00 Kr.750
TrinnvurderingstimeJaKr650
FørstehjelpskursJaKr.700
Sikkerhetskurs baneJaKr.4 250
Baneleie NAFJaKr.1240
Sikkerhetskurs veiJaKr.6200
Førerprøve OSLO Kr.2500

Har du avtalt time med din trafikklærer, men ikke kan komme, må timen avbestilles senest innen kl. 12.00 en virkedag i forveien. Avbestilling av obligatorisk opplæring må avbestilles innen kl. 12.00 senest tre virkedager før. Avtalt time som ikke benyttes eller timer som er avbestilt for sent må betales. 
NB! Avbestilling må skje med direkte kontakt til kontoret eller den enkelte trafikklærer. Lærer og elev har en gjensidig venteplikt på 20 minutter. Er læreren forsinket vil eleven ha til gode den tiden som tilsvarer forsinkelsen. Er eleven forsinket vil dette bli trukket fra timen.


Offentlige gebyrer (betales på trafikkstasjonen)Pris
Baneleie NAFKr.1240
Teoretisk prøveKr.640
Praktisk prøveKr.1100
FørerkortKr.300
FotoKr.80

Bil med henger klasse / BE

Prisliste 01.02.2019 Obligatorisk Pris
Kjøretime Kl BE kr.670
Veiledningstime Kl BE JaKr.670
Lastsikringskurs Kl BE JaKr.700
Sikkerhetskurs vei JaKr.2 520
Førerprøve Kl BE Oslo  Kr.2 520


Offentlige gebyrer (betales på trafikkstasjonen)Pris
Førerprøve Kl BEKr.940

Pakkepriser

Oligatorisk Opplæring PAKKE
2 stk.Trinnv. timer - Sikkerhetskurs bane - Sikkerhetskurs vei - Førerprøve Oslo
Kr. 13.800,-


LITEN PAKKE  (KJØRETIMER)
 10 stk. kj. timer (Få 1 kj. time GRATIS!)
Kr. 5.850,-
ALLE PAKKER ER GYLDIG 1.ÅR FRA KJØPSDATO. 
Kan ikke overdras til andre eller refunderes. 

DET GIS PAKKERABATT KUN VED FORSKUDDSBETALING AV PAKKE!

Trafikalt grunnkurs

Prisliste 01.02.2019 Obligatorisk Pris
Trafikalt grunnkurs u/mørkedemonstrasjon
Trafikalt grunnkurs m/ mørkedemonstrasjon
JaKr.
Kr.
1 150
2 670
Avbestilling må være meddelt innen kl. 12.00 3 virkedagen før. Hvis ikke må kurset betales fullt ut.

Trafikalt grunnkurs er ett obligatorisk kurs for alle under 25 år som skal ta førerkort for første gang.
Dette kurset MÅ gjennomføres før du kan begynne og ta kjøretimer eller kjøre hjemme privat.
  • Trafikalt grunnkurs kan du ta etter du er fyllt 15 år
  • Du kan begynne å øvelseskjøre etter du er fyllt 16 år

Trafikalt grunnkurs består av:

  • 10 undervisningstimer (Risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning)
  • 4 undervisningstimer (Førstehjelp og tiltak ved ulykker)

I tillegg kommer:

  • Mørkevisningsdemo/ Trafikant i mørket:
  • 3 undervisningstimer
  • i perioden: 1/10 - 15/3
  • kr. 1520,-


Offentlige gebyrer (betales på trafikkstasjonen) Pris
Baneleie NAF Kr.1 200
Teoretisk prøve Kr.620
Praktisk prøve Kr.1070
Førerkort Kr.290
Foto Kr.80